ข่าว : ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

รายละเอียด  : โปรดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
     
ภายใน เดือน สิงหาคม 2563 เท่านั้น
     

     
เสียภาษีช้า/เกินกำหนด
     
เบี้ยปรับสูง/เงินเพิ่มทุกเดือน
     

     
หากมีข้อสงสัยติดต่อ - สอบถามได้ที่
     
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้
     
075-296186 ต่อ 15ผู้แจ้งข่าว : งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ประกาศเมื่อ :