ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
18 ม.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รอบสวนมหาราช ชุมชนต้นปรง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
22 ธ.ค. 2563
3 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ติดตั้งกล้อง CCTV ดาวน์โหลดเอกสาร
20
21 ธ.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเทศบาล 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
03 ธ.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายราษฎรอุทิศ ชุมชนต้นปรง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
03 ธ.ค. 2563
6 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้ดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
01 ธ.ค. 2563
7 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
11 พ.ย. 2563
8 ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
06 พ.ย. 2563
9 รายงานผลการกำหนดราาคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายราษอุทิศ ชุมชนต้นปรง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
06 พ.ย. 2563
10 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิดลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเทศบาล 12 ชุมชนต้นปรง เทศบาลตำบลวังวิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
06 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27