ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การชำระภาษี ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
15 ธ.ค. 2563
2 ประกาศเทศบาลตำบลวังวิเศษ เรื่อง รับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด ๑๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
01 พ.ค. 2563
3 ประกาศ เเผยแพร่แผนการจัดซื้่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการขยายประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
112
03 มี.ค. 2563
4 รายงานผลการวัดระดับความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดให้บริการของเทศบาลตำบลวังวิเศษ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
28 ต.ค. 2562
5 ประกาศเแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล 11 ชุมชนช่องหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
164
24 ต.ค. 2562
6 รายงานผลการวัดระดับความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดให้บริการของเทศบาลตำบลวังวิเศษ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
11 ต.ค. 2562
7 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
106
01 ต.ค. 2562
8 ประกาศ การเปลื่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
02 ส.ค. 2562
9 พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
02 ส.ค. 2562
10 ขอเชิญร่วมพิธีเปิด โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน (โครงการสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติฯ) ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น ณ บริเวณลานสระน้ำ OTOP เทศบาลตำบลวังวิเศษ อำเภอวังวิเ ดาวน์โหลดเอกสาร
134
26 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18