ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลวังวิเศษ เรื่อง รับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด ๑๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
01 พ.ค. 2563
2 ประกาศ เเผยแพร่แผนการจัดซื้่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการขยายประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
84
03 มี.ค. 2563
3 รายงานผลการวัดระดับความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดให้บริการของเทศบาลตำบลวังวิเศษ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
28 ต.ค. 2562
4 ประกาศเแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล 11 ชุมชนช่องหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
130
24 ต.ค. 2562
5 รายงานผลการวัดระดับความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดให้บริการของเทศบาลตำบลวังวิเศษ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
11 ต.ค. 2562
6 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
71
01 ต.ค. 2562
7 ประกาศ การเปลื่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
02 ส.ค. 2562
8 พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
02 ส.ค. 2562
9 ขอเชิญร่วมพิธีเปิด โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน (โครงการสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติฯ) ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น ณ บริเวณลานสระน้ำ OTOP เทศบาลตำบลวังวิเศษ อำเภอวังวิเ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
26 ก.ค. 2562
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้่ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,00 ลิตร ชนิด 10 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
25 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18