ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สวนมหาราช ชุมชนต้นปรง เทศบาลตำบลวังวิเศษ
  รายละเอียด :

ายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สวนมหาราช ชุมชนต้นปรง เทศบาลตำบลวังวิเศษ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน