ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิดลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเทศบาล 12 ชุมชนต้นปรง เทศบาลตำบลวังวิเศษ
  รายละเอียด :

รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิดลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเทศบาล 12 ชุมชนต้นปรง เทศบาลตำบลวังวิเศษ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 27 คน