ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล 11 ชุมชนช่องหาร
  รายละเอียด : ประกาศเแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล 11 ชุมชนช่องหาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 157 คน