กิจกรรม : วันเทศบาลประจำปี 2563
รายละเอียด :
    

 ในบรรดาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างดีที่สุด 

          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลเป็นองค์กรที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างความเจริญต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในเขตชุมชนเมือง ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาได้ด้วยตนเอง เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล
          กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการประกาศลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 กำหนดให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็น "วันเทศบาล" โดยถือวันประกาศใช้กฎหมายฉบับแรก เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2496 นับแต่นั้นเป็นต้นมา โดยให้เทศบาลทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลเป็นประจำทุกปี เช่น ทำบุญตักบาตร กิจกรรมการแข่งขันกีฬา และจัดบอร์ดแสดงผลงาน
แต่เนื่องจากผลกระทบจากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 เทศบาลตำบลวังวิเศษจึงจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ดังนี้

1.      นายกเทศมนตรีตำบลวังวิเศษ อ่านสารวันเทศบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและสารนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

2.      กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563    อ่าน 52 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**